start om mig her bor vi kattene killinger sidste nyt galleri in memoriam fabel links

 
Lidt om at udstille

Når tanken ”det kunne være spændende at udstille sin kat” opstår, 
følges den af andre tanker – hvordan – hvor!

Først skal du være medlem af en hovedklub. 
Ved hobbyudstillinger er det oftest nok at være medlem af en specialklub.

I dit medlemsblad - eller på Felis Danica's hjemmeside, finder du en liste over kommende udstillinger. Under klub-information, på den udførende klubs hjemmeside, finder du udstillingssekretæren for den arrangerende klub, her kan du i god tid før udstillingen rekvirere en ”tilmeldingsblanket”  eller du kan tilmelde on-line, programmet finder du i medlemsbladet.

De fleste klubber tilbyder oneline timelding.
Ellers udfyld en tilmeldingsformular som kan hentes på www.felisdanica.dk under udstillinger.

Tilmeldingen udfyldes tydeligt, med blokbogstaver. Rubrikkerne under ”klasse” udfyldes med ”X” i ”åben klasse” hvis din kat er over 10 mdr., og ikke har været udstillet før – eller sæt ”X” i ”kastrat” , hvis den er kastreret.
Sæt ”X” ud for  killing hvis katten er mellem 4-7 mdr. og ud for ungdyr, hvis den er mellem 7-10 mdr. det er en god ide at have stamtavlen liggende ved siden af.  

Har du problemer med at udfylde tilmeldingsblanketten – kontakt da udstillingssekretæren eller en af din specialklubs bestyrelsesmedlemmer (se tlf. i medlemsbladet) som gerne er behjælpelig. 

Den udfyldte blanket sendes til din egen klubs udstillingssekretær – indland (se under bestyrelseslisten i medlemsbladet) snarest og senest 6 uger før udstillingen. Udstillingssekretæren checker, at du er medlem af klubben og sender den derefter videre til den arrangerende klub. Kontroller vaccinationsattesten og husk at hankatte over 10 mdr. SKAL have en dyrlægeerklæring på, at begge sten er faldet på plads i pungen = en kryptorchidattest. Vaccinationen skal være foretaget  mindst 14 dage og højst 1 år før udstillingen. 

Ca. 14 dage før udstillingen får du en bekræftelse på at din kat er tilmeldt udstillingen, HUSK at medbringe bekræftelsen.

HUSK AT  betale gebyret samtidig med tilmeldingen – til den arrangerende klub. 

På udstillingen skal du selv medbringe buregardiner.
Målene i Danmark er: højde 60 cm x bredde 60 cm x længde 75 cm. Medbringes der flere katte, og har du anført dette på tilmeldingsblanketten, kan man i Danmark få et dobbeltbur. til disse er målene: højde 60 cm x bredde 60 x længde 150 cm. Gardinerne kan sys med løbegang foroven til f.eks. gardinspiral eller elastik, foruden gardiner medbringes tæppe til burebunden, kurv eller hule, tissebakke og skåle til mad/vand. Kattegrus fås på udstillinger i Danmark, forhør dig i udlandet.

Nu er det tid for katten til at blive gjort i stand. Hver race og farve kræver sin måde, og her er det en god ting, hvis du er i tvivl, at kontakte opdrætteren for gode råd og vejledning.

Ved ankomsten til udstillingen sker indcheckning, kontrol af stamtavle, vaccinationsattest samt dyrlægekontrol. Alle katte undersøges for evt. lopper, øremider m.v. hvis der findes lopper el. andet på en af de katte, du har medbragt, afvises alle de katte du har medbragt.

Husk at gravide katte må IKKE udstilles. 

Du får udleveret et udstillingsmærke (som anbringes synligt på tøjet) !

Herefter skal katten i bur. En overskuelig bureplan findes ved indgangen, og skulle der alligevel opstå problemer med at finde kattens bur – vil udstillingspersonalet gerne være behjælpelig.

På de fleste udstillinger skal man selv bære sin kat op til dommer ringen. Hold derfor godt øje med, hvor langt dommerne er kommet og hold dig parat, når det er din tur. Senere vil du få et certifikat med din dommerrapport, som kan hentes i sekretariatet.

Ønsker du en kokarde, kan den købes i præmiesekretariatet mod forevisning af dommerrapporten.

Skulle katten være blandt de heldige, som bliver nomineret, vil katten på et senere tidspunkt igen blive præsenteret for et samlet dommerpanel. Tidspunktet for udtagning af de bedste katte er angivet  i udstillingskataloget sammen med klassifikationsreglerne.

Katten må først forlade udstillingen,  på det klokkeslæt, som er angivet i programmet, eller når der gives lov.

Skulle det ikke gå, som du havde håbet på denne udstilling, så prøv igen, og husk; din kat er altid den sødeste kat, både før og efter en udstilling.

Husk hvis du har spørgsmål inden udstillingen, kan udstillingssekretæren eller konsulenterne kontaktes og under selve udstillingen kan du få alle dine spørgsmål besvaret i informationen. Nogle klubber tilbyder også ekstra hjælp til 1. gangs udstillere.

En rigtig god ide er også, at få hjælp og vejledning af den opdrætter, hvor du har købt din kat.

 

Heide Petersen
Maglemose 18 ● DK 4960 Holeby ● Danmark +45 2530 6753 ●
E-mail

 © Naryschkina.dk